Taciser Ülkü LEVENT | Bugün hayvana, yarın çocuğuma. Hangi ebeveyn bunu ister !!!

HAYVANA KÖTÜ MUAMELEDE BULUNANLARIN VEYA TECAVÜZ EDENLERİN BİR SONRAKİ AŞAMADA PEDOFİLİ (ÇOCUKLARA TACİZ) OLDUĞUNA DAİR PSİKOLOJİK VERİLER BULUNMAKTADIR.

twitter: @AvTaciser facebook:taciserülkülevent

Bunun için uzun yıllar çeşitli STK’lar, sanatçılar çeşitli eylem ve söylemlerde bulunmalarına rağmen ne yazık ki toplumdaki “hayvan, ne olacak ki” zihniyeti nedeni ile Meclisimiz bu konuyu hiçbir zaman ciddi olarak değerlendirmedi. Şu anda bir yasa tasarısı sunulmuş.

Ancak yasalaşır mı ya da etkili bir düzenleme yapılır mı bilemiyorum ama bu, bir Devletin en büyük yükümlülüğü halini aldı.

Bu nedenle acilen bu suçun Kabahatler Kanunundan çıkarılarak Türk Ceza Kanununda düzenlenmesi gerekmektedir. Neden, bir siyasi iktidar veya etkili bir parti bu konuda yasal düzenleme için çabalamaz… Bu ülkede bir kanun çıkarmak iki dudağın arasından dökülecek cümleler halinde iken, KİM BU TASARIYI YASALAŞTIRMAZ!!!!

Bu işin psikolojik ve sosyolojik boyutu şu şekildedir; (Bu kısım alıntıdır)

Zoofili ya da zooseksüelite, hayvanlarla cinsel ilişki bağımlılığı olarak adlandırabileceğimiz durum vicdani ve ahlaki boyutunun yanında ciddi bir seksüel psikopatidir. Zoosadizm denen bir başka psikopati hali de havyanlarla cinsel münasebet bağımlılığına ek olarak, hayvan vücuduna uygulanan acı verici faaliyetlerden zevk duyma durumudur.

Dünya çapında ele alındığında hayatında en az bir kez hayvan ile cinsel münasebette bulunanların topluma oranı, erkeklerde %8 kadınlarda ise %3.6’dır. Dahası, bu oran kırsal bölgede yaşayanlarda % 40-50 oranına kadar yükselebilmektedir. (ref. Kinsey raporları).

Hayvanla cinsel ilişkiye girmek, edilgen durumda cinsel ilişkiye zorlanan hayvan için vahşice ve insanlık dışı sonuçlar doğururken, zoonoz’un (yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) insanlar arasına geçişini de kolaylaştırır.

Zoofili, eylemi yapan kişi açısından psikolojik anlamda incelenirken; tecavüzün mağduru konumundaki hayvan açısından davranışbilimsel, psikolojik ve–maalesef- cerrahi alanlarda olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Ve acı olan da kişileri bu eyleme sevk eden ruh durumu bir yana bırakıldığında, hayvanlarla cinsel ilişki, tür gözetmeksizin yayılmaya devam etmektedir.

Tecavüz ve Kurbanları

Tecavüz kurbanı hayvanların akıbetleri, insanlarınkilerle paralellik göstermektedir.Tecavüz küçük bir kız çocuğu ile bir sokak köpeği için benzer şeyleri ifade eder. Bunlar fiziksel ve zihinsel acı, utanç ve izolasyondur. Tecavüze uğrayan bir köpek cerrahi anlamda hasara uğrayacak, zorla cinsel ilişkinin getirdiği acıyı hem nesnel olarak hem de psikolojik olarak bünyesinde taşıyacaktır.

Ciddi tecavüz olaylarında organ deformiteleri ve masif kanamalar hayvanın yaşamını tehdit edebilmektedir. Veteriner hekimler organik hasarı giderebilseler de, zihinsel travmanın izlerini silmek pek de kolay olmayacaktır.Tecavüz mağduru hayvanlar – tıpkı insanlarda olduğu gibi- post-travmatik sendromlara adaydırlar. Bunlar depresyon geliştirme, kaygı, yaygın anksiyete hali ve izolasyonu içerir.

Hayvan, travma sonrası stress bozukluğunu, içine kapanma ve kendini soyutlama olarak gösterebilirken,tam tersi, artmış agresyon ve nedensiz saldırgan davranışlar hayvanın ve çevresindekilerin yaşamlarını tehdit eden boyutlara varabilir. 

Anlaşılabileceği gibi, hayvanlarla kurulan cinsel ilişki psikolojik, sosyolojik, hukuki ve tıbbi boyutlarda ele alınabilmektedir ve hangi perspektiftenbakılırsa bakılsın yadsınamaz bir bozukluğun dışavurumu.

Peki ama, insanoğlunu bu hastalığa iten nedenler nedir? Neden, bir insan gidip bir hayvana cinsel tacizde bulunur?

Bunun cevabını UZMANLAR ŞU ŞEKİLDE AÇIKLAMAKTA: “Heteroseksüel ilişki kurmak yerine, kişi zoofiliyi tercih ediyorsa, kişinin özgüven duygusunun yetersizliğinden söz edilebilir. Hetero­seksüel ilişkiye ve karşı cinse karşı duyulan korku, kişinin kendine olan güvensizliğiyle ilişkilendirilebilmektedir. Bu güvensizlik duygusuyla kişi diğer bir bireyle bulunacağı her türlü paylaşımdan uzak durma eğiliminde olacaktır. Cinsel paylaşımda bunlardan biridir. Bu nedenle çocuğa olumlu bir cinsel eğitim verirken, özgüven duygusunun da aşılanması gereklidir. Özgüveni belirleyen en önemli etkenlerden biri anne ve babanın çocuğuna gösterdiği sevgi­dir. Sevildiğine inanan ve güvenen bir çocuğun özgüven duygusu beslenir. Bu nedenle özellikle anne babalar tarafından çocuğa, sevgi açık ve belirgin bir şekilde gösterilmelidir.”

Yani, çocuklarımızın ilgisiz büyüdüğü, düzgün iletişim kurulmadığı evlerde dışlandığı her durum, potansiyel bir zoofili vakasını tetikliyor. Ve şunu da vurgulamakta yarar var ki: “Sevgisiz büyüyen her birey, birgün bir suçlu olarak karşımıza çıkabilir. Çünkü hayvana tecavüz ederek hayata başlayan, insana da tecavüz edecek ruh haline sahiptir”  

İstanbul Barosu, Türkiye’de ilk kez Adli Tıp Profesörü Sevil Atasoy’un başkanı olduğu Suç Önleme ve Denetleme Stratejileri Merkezi işbirliğiyle, cezaevlerinde cinayet, tecavüz gibi şiddet suçlarından hüküm giyenlerin suç profilini ortaya çıkaracak bir anket çalışmasında dünya çağında seri katillerin “sözde kariyerlerine” kedi ve köpeklere zarar vererek başladıkları tespit edilmiş.

Mesela, Albert De Salvo (Boston Canavarı) 1 yılda 13 kadın öldürdü. Portakal sandıklarında kedileri ve köpekleri kapana kıstırıp sonra oklar attığı biliniyor;

20 yaşındaki Jason Massey, 13 yaşında 1 kızı ve 14 yaşındaki üvey erkek kardeşini öldürdü. Cinayetlerine kedi ve köpek öldürerek başladı;

Kip Kinkel (15), ailesini ve 24 öğrenciyi öldürdü. Kedi başı kesmek, canlı sincapları küçük küçük parçalara bölmek gibi eylemleri vardı.

“Batılı kaynaklar, şiddet suçu işlemiş olanların çocuklukların da, hayvana yönelik şiddetin faili ya da tanığı olduğunu göstermektedir” diyen Atasoy ve ekliyor, “Bu durum fark edilip önlendiğinde ve çocuğa hayvan sevgisi öğretildiğinde, ileri yaşta suç işlemediği kanıtlanmıştır.”

Basından Bir Kısım Örnekler:

“Mühendis, kiraladığı ata tecavüz ederken yakalandı” (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/4420147.asp?m=1&gid=69)

“Emekli öğretmen keçiye tecavüz ederken yakalandı” (http://www.habervitrini.com/haber.asp?id=342769)

“Tavuğa tecavüz eden sapık suçüstü yakalandı” (http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=12064196)

BİR SİYASİ ERK’İN MUTLAKA YAPMASI GEREKEN:

Uzun yıllardır tam olarak yasalaşamayan hususlarda aşağıdaki düzenlemeler acilen getirilmelidir.

  1. Alt sınır en az 2 yıl olacaktır ki, caydırıcılık oluşsun ve paraya çevrilemesin.
  2. Tecavüz fiili ceza kapsamına alınmalı.
  3. Sahipsiz hayvanlara dair şikayet görevi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na verilemez.
  4. Konu bizzat Cumhuriyet Savcıları tarafından soruşturulmalı.
  5. Hayvanlara katliam yapılan belediyelere ağır yaptırım getirilmeli.
  6. Her bir suç ayrı ayrı düzenlenmeli
  7. Cezalar ertelemesiz olmalı ki caydırıcılığı olsun.
  8. Hayvan ticareti