Hüseyin Avni DEDEKARGINOĞLU | Stalin ve Mao Zedung Komünist miydi? Kime Komünist denir?

Sevgili dostlarım yoldaşlarım fabrikaların işletmelerin madenlerin limanların dağların ovaların göllerin denizlerin vb doğanın tüm insanlığa bahşettiği ve bunlardan faydalanarak ve teknolojinin gücünü kullanarak insanların yaptığı maddi zenginliklerin bütün insanlara ait olduğunu savunan ve bunların özel mülkiyetine karşı çıkan ve bunu yaşamının tek amacı yaparak bunlara el koymak için başka halkları köleleştirmek başka ülkeleri sömürge yapmak, o ülkelerin yer altı ve yer üstü zenginliklerini yağmalamak için savaş çıkaran ve de onlarla işbirliği yaparak kendi ülkelerini soyan sömürgeci feodal, kapitalist emperyalist, faşist gerici güçlere karşı mücadele eden savaş veren insanlara “komünist” denir.

facebook.com/h.avnidedekarginoglu

Komünistlerin ilk görevi kendi ülkelerindeki diktatörlere savaş ağalarına feodal kalıntılara gericiliğin her çeşidine faşizme karşı demokratik halk devrimi için sosyalist bir devrim için proletarya diktatörlüğünün kurulması için savaş vermek bunun için ezilenleri sömürülenleri işçileri emekçileri yoksul köylüleri komünist partisinin önderliğinde örgütlemek, bir halk ordusu kurmak için çalışmaktır. Komünist bir insanın tek bir amacı vardır. Dünyanın komünist sisteme kavuşması için hayatının sonuna kadar sömürgeciliğe feodalizme kapitalizme emperyalizme gericiliğe faşizme karşı savaşmaktır. Tek bir ideali vardır. Herkesten yeteneğine göre ve herkese ihtiyacına göre komünist ilkesinin dünyada gerçekleşmesi, artık ihtiyaç duyulmayacak olan devletin sönümlenerek ortadan kalkması, dünyanın, tüm insanların kardeşçe özgürce barış ve refah içinde yaşadığı öte dünya da değil bu dünya da yaşanan bir cennete dönüşmesidir.

Sevgili yoldaşlarım 1879-1953 yılları arasında yaşayan STALİN bütün yaşamını bu büyük dava için mücadele ile geçirmiştir.

STALİN’ in çok büyük bir komünist olduğunu düşmanları bile kabul etmiş ve sonuna kadar STALİN’ e ve STALİN’ in şahsında komünizme karşı ve komünist ideolojinin en büyük önderleri olan MARX’ a, ENGELS’ e, LENİN’ e karşı savaşmışlardır.

Yine aynı şekilde 1894-1976 yılları arasında yaşayan MAO ZEDUNG’ un bütün yaşamı feodalizme kapitalizme emperyalizme , gericiliğe faşizme karşı mücadeleyle geçmiştir.

MAO ZEDUNG’ önderi olduğu ÇKP ve KIZIL ORDU binlerce yıllık feodal ağalık düzenini yıkarak dünyada ilk defa yeni tipte bir demokrasiyi, işçilerin köylülerin ve tüm emekçilerin “Halk Demokrasisi” ni kurarak ve kır ile şehir arasındaki çelişkiyi yok etmek için, kafa emeği ile kol emeği arasındaki ayrıcalıklara son vermek için sanayileşmeye hız vermiş kültür devrimini başlatmış ve dünyanın en yoksul en kalabalık ülkesinde sosyalizmi gerçekleştirerek M-L in gücünü bütün dünyaya göstermiştir.

Şimdi düşmanlarının bile komünist olduğunu kabul ettikleri ve bana göre dünyanın gelmiş geçmiş en büyük beş komünist önderi arasında yer alan STALİN ve MAO ZEDUNG’ un komünistliği konusunda şüpheleri olan özellikle kendisini sol sosyalist komünist gören grupların kişilerin bence bir kere daha bu kararlarını gözden geçirmeleri ve komünist önderlerin eserlerini açık söylüyorum çok uzun bir zamanı alacakta olsa bir kere daha okumaları gerektiğine inanıyorum. Bilgelerin güzel bir sözü vardır:
” Yaşamda rekabet edilemeyen tek şey yaştır.” Çok doğru yoldaşlar yaşlarımız özellikle 68 kuşağı 78 kuşağı altmışın üzerinde, unutmuş olabiliriz ki doğaldır. Okumak araştırmak gerekir. Çok tanık oldum STALİN hakkında ağzına geleni söyleyen arkadaşlara.

Soruyorum STALİN’ in 16 cilt yaklaşık 5000 sayfalık kitaplarını okudun mu?
Cevap yok.

Emperyalistlerin faşistlerin gericilerin en çok saldırdıkları genelde STALİN ve MAO ZEDUNG’ dur. Tabii esas amaç onların üzerinden MARX, ENGELS, LENİN’e ve KOMÜNİST ideolojiye saldırmaktır. Ben bu konuda emperyalist kapitalist faşist gerici güçleri anlarım fakat dediğim gibi bizim cenahtan olanları anlamakta zorlanıyorum.

Devrimcilerin sosyalistlerin komünistlerin önderlerine karşı daha saygılı bir dil kullanmaları dileğiyle tüm yoldaşlarıma iyi günler diliyorum.