Mustafa SOLAK | Atatürk Türk Milleti’ni nasıl kazandı?

Her 10 Kasım’da Atatürk’ü anıyor ve anlamaya çalışıyoruz. Atatürk’ü, O’nun istediği gibi anlamak, onun Türk Milleti’ni nasıl kazandığını anlamaya çalışmakla olanaklıdır. O, “benim yüzümü görmeniz değil, fikirlerimi anlamanız kafidir” demişti.

mustafa.solak@kuzgunportal.com
@karahuseyinler

Fikirlerini anlamamız için de Türk Milleti’ni nasıl birleştirdiği üzerine düşünmemizle olanaklıdır. Atatürk, bağımsızlık savaşı başlatacağını, yapacaklarını “milli bir sır gibi” vicdanında tuttuğunu belirtiyordu.

Atatürk’e “sen neden padişahlık ve emperyalizme karşı birlikte mücadele etmedin” mi diyelim? Yoksa padişahı kovmadan Kurtuluş Savaşı mümkün değildir” mi diyelim?

İkisi de hatalı yaklaşım olurdu. Önce bağımsızlık gerekiyordu. Bunun yolu da Türk Milleti’ni bağımsız vatan hususunda ikna etmekti. İkna edilecek en önemli konu buydu. Atatürk hedef daralttı. Padişahlığı, halifeyi, peçeyi, pesi, kapitülasyonları kaldırmaktan bahsetmedi, tek eşliliği getireceğini söylemedi. Çünkü millet bu konularda yarışıyordu ve dolayısıyla vatanın bağımsızlığı, milli birlik tehlikeye girerdi. Milleti birleştirmede izlediği yöntemler nelerdir?

Bazı örnekleri sıralayalım:

1) Atatürk Nutuk’ta “mücadeleyi aşamalara ayırdım” dedi. Önce özgür vatan sonra diğerleri. Önce Türk Milleti’ni birleştirmeyi esas aldı.

2) Amasya Genelgesi’nde “milli iradeyi etkin kılmalıyız” diyen Atatürk TBMM’yi açtığında padişaha bağlılığını dile getirdi.

3) Atatürk kendisini tutuklatmak isteyen Fevzi Çakmak mücadeleye katılırken Ankara’da karşılamış ve genelkurmay başkanı yapmıştır.

4) Kurtuluş Savaşı’nda hasım olarak dünyaya Yunanlıları gösterdi, İngiliz, İtalyan, Fransızları değil.

5) Kendisi kadar gelişmeleri net görmese de emperyalizme karşı mücadele edenlerle beraber yürüdü, “sen padişahlık istiyormuşsun” demedi.

Bugün herkese karşı bakışımızı, onların kendilerini nasıl adlandırdığı (devrimci, Atatürkçü, sosyalist, dinci, şeriatçı, muhafazakar, ülkücü, liberal vb) ve niyetleri değil emperyalizme karşı tavırları belirler. Atatürk’ün Amasya Genelgesi’nde belirttiği gibi “vatan bağımsızlığı, milletin bütünlüğü tehlikededir” diyor ve emperyalizme karşı mücadele ediyorlarsa önemsemek gerekir. Eğer kısmi de olsa emperyalizmle çelişiyorlarsa bu çelişkinin artmasına çalışılır. Hataları olunca uyarılır. Ne “aman emperyalizm baş düşman, AKP’ye şimdi hiçbir şey demeyelim” diyeceğiz ne de “muhalefete muhalefet yapılmaz” diyerek muhalefetin yanlışına sessiz kalacağız.

Önce fikirlerini önemsediğimiz yakınlarımızın çelişkili, hatalı tutumlarını gidermeye çalışacağız. “Benim adamımın her düşüncesi nasıl olsa doğrudur” kolaycılığında olmayacağız. Bağımsızlık, emperyalizme tavır noktasında sürekli herkesi sorgulayacağız ve işbirliklerimizi buna göre değerlendireceğiz.

Mustafa SOLAK Kitaplarını satın almak için kitap görsellerine tıklayınız…