Mustafa SOLAK | Atatürksüz ders kitapları

18 Temmuz 2017’de yayınlanan öğretim programlarına dayalı ders kitaplarında Atatürk ile ilgili konuların, sözlerin, görsellerin kimi derslerde kaldırıldığını, kimi derslerde azatlığını tespit ediyorum.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarından Atatürk kaldırıldı

mustafa.solak@kuzgunportal.com
@karahuseyinler ‏

İlköğretim 4. sınıftan lise sonuncu (12.) sınıfa kadar okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarından Atatürk, Atatürk’ün din ve vicdan özgürlüğüne dair ünite, cümleler, görseller kaldırıldı. Öyle ki yeni kitaplarda Atatürk’e 1 kelime dahi değinilmiyor.

Tarih kitabında Atatürkçülük konuları azaltıldı

  1. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında yer alan Atatürkçülük ünitesinde 17 sayfada anlatılan Atatürk ilkelerinin kapsamı çok daraltılarak kavramsal açıklama düzeyine indirgenmiş ve 3 sayfaya düşürüldü.

Sosyal Bilgiler 4. sınıfta Atatürk’ün geçtiği yerlerin azaltıldığını görürüz. 13 sayfalık “Bir Lider Doğuyor” konusu 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ders kitabından çıkarılmıştı.

Sosyal Bilgiler 5. sınıf kitabında Atatürk ilkeleri çıkarıldı

Önceki yıllarda “Çağdaşlaşan Türkiye” ve “Yeni Türk Devletinin Temelleri” ünitelerinde 7 sayfada anlatılan Atatürk ilkelerine yeni kitapta yer verilmedi.

Geçen yılın 6. sınıf Sosyal Bilgiler kitabında herhangi bir konu anlatılırken Atatürk’ün konuya dair fikri de belirtilirken, bu yılki kitapta “yok” denecek kadar azaltılmıştır. Anlaşılması açısından geçen yılın ders kitabında “Atatürk” kelimesinin 144 ama bu yılkinde 19 yerde kullanıldığını belirtelim.

Atatürk’e üslup hususunda özensiz yaklaşım

Sosyal Bilgiler 4. ve 5. sınıflarda Atatürk sıradan birisi gibi gösterilmeye çalışılıyor. Milli mücadele kahramanları Fevzi Çakmak, “Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa”, “Fevzi Paşa”, İsmet İnönü “İsmet İnönü”, “İsmet Paşa” veya “İsmet Bey”, Kazım Karabekir, ad ve soyad veya “Kazım Karabekir Paşa” Ali Fuat Cebesoy, “Ali Fuat Paşa” diye yazılırken Atatürk için “Paşa”, “Bey”, “Atatürk”, “Mustafa Kemal Atatürk” hitabı neredeyse yoktur. Kitabın yazarı bugünden seslenerek sorduğu için  “soyadı kanunu olmadığından böyle hitap ettiği” savunusu yapılamaz.

  1. sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında;
  2. Şeyh Sait’in cumhuriyet yıkıcısı rolü gizlendi.
  3. Padişahın teslimiyetçi, işbirlikçi tutumu saklandı.
  4. Halife Abdülmecit’in TBMM’ye karşıt tavrı çıkarıldı.
  5. Menemen ve Kubilay Olayları kaldırıldı.

Atatürksüz eğitim istemiyoruz

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kaldırılması veya azaltılması “Atatürksüz Eğitim amaçlandığı” yönündeki kaygıları artırmıştır.

MEB, bu yanlışından dönmelidir. Emperyalizm destekli 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra birleştirici kişi olarak Atatürk’ün posterleri iktidar partisinin genel merkezine asılmıştı ve çok doğruydu. Şimdi ise Atatürk kaldırılıyor.

Atatürk’ün ülkemizin mecburiyeti olduğu, emperyalizme karşı bölünerek değil millet olarak, milli birliğimizi sağlayarak ve bunun tarihsel önderi olarak Atatürk’ü öne çıkararak milletimizi kazanacağımızı, bu yazıyı okuyanların çoğu kabul edecektir.  Atatürk, Türkiye’dir, milli birliktir, milli devlettir.

Nasıl ki darbeye karşı milletimizi Atatürkle birleştirdiysek, yine milletimizi, ders kitaplarında Atatürk’ün, ilkelerinin gerekliliğini anlatarak birleştirebiliriz.

Sendika, dernek gibi kitle örgütleri önümüzdeki 3-4 ayı “Milli Eğitim”, “Atatürk” adlarıyla eğitim platformu kurmakla, panel, konferans, seminerler düzenlemekle,  “Atatürksüz Eğitim İstemiyoruz”, “Gayrimilli Eğitim Değil Milli Eğitim” gibi adlarla imza masaları açmakla değerlendirmelidir. Zira önümüzdeki yılın ders kitaplarının baharda tamamlanıyor.

NOT: Ders kitaplarını ele almaya devam edeceğim. Mesele milli devletin, milli birliğin sağlanmasıdır.

Müfredat ve ders kitaplarındaki Atatürk, milli devlet, insanlık onuru, kadın ve karşıtlığına dair ifadeleri “Gayrimilli Eğitim” kitabımda geniş olarak okuyabilirsiniz.

Mustafa SOLAK Kitaplarını satın almak için kitap görsellerine tıklayınız…